Paraklis

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to paraklis?

Crkvica prislonjena uz glavnu crkvu naziva se paraklis.

Pravoslavna i katolička crkva imaju dosta različitih naziva koji označavaju iste stvari. Tako je i sa pojmom paraklis.

Naime, kod pravoslavne crkve paraklis je omanja crkva koja je najčešće sazidana uz veću bogomolju, a negde i uz sam zid glavne crkve. Dok se na Zapadu, kod katoličke veroispovesti, za ovakav arhitektonski tip pomoćne crkvene građevine koristi naziv kapela. Mada se pojam kapela prenosi i kod nas tokom 18. veka i označava svojstvene arhitektonske oblike u funkciji obično dvorskih kapela, zvonična kapela i td.

paraklis

Ipak paraklis kod nas je zadržao nešto drugačiji oblik. Paraklis može biti posvećen nekom posebnom svetitelju gde se čuvaju njegove mošti. Takođe, paraklis može služiti i za krštenja ili održavanje pomena kada prisustvuje manji broj ljudi, najuži krug porodice.

Reč paraklis potiče iz grčkog jezika i podrazumeva posebnu molitvu za određenu osobu.

U Hilandaru postoje hilandarski paraklisi, s obzirom da je po broju paraklisa manastir Hilandar prednjačio u odnosu na druge manastire. Samo u doba Svetog Save bilo ih je 14. Iako ne unutar manastiskih bedema, brojni paraklisi zidani su i na hilandarskim imanjima, skoro svuda gde su živeli njegovi monasi. Hilandarski paraklisi pored osnovne funkcije služili su i kao kosturnice.

Share.