Falš

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači falš?

Neautentično, lažno, odnosno ono sa greškom se drugačije naziva i falš.

Pojam falš gotovo da je nezaobilazan u svakodnevnom govoru, zbog čega veliki broj ljudi i ne zna da on izvorno ne potiče iz srpskog jezika.

Fals

Po etimologiji falš je nastao od nemačke reči falsch čiji bukvalan prevod jeste lažno. Falš je izraz koji se kod nas upotrebljava za neautentične, neistinite, krivotvorene i falične stvari. Ako za nešto kažemo da je falš to znači da na njemu postoji neka greška zbog koje on ne može biti originalan.

Falš jeste pridev koji se pored navedenih mož ekoristiti i u značenju prividan, podmetnut i veštački. Ustvari sve što je falš ono je na neki način pogrešno ili falično, odnosno odudara od ispravnog.

Share.