Sinteza

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Sinteza

Šta znači reč sinteza?

Svojevrsna metoda spajanja naziva se sinteza.

Etimologija kaže da izraz sinteza potiče od grčke reči sýnthēsis što se doslovno prevodi kao sastavljanje, spoj ili spajanje.

U logici se pod sintezom podrazumeva spajanje više raznih delova u celinu. Može se objasniti i kao put od delova ka celini, pa se takav postupak naziva i sintetičkom metodom. Sinteza je pojam suprotan analizi.

Sinteza se može objasniti kao naučna metoda proučavanja predmeta u njegovoj celini, odnosno u dijalektičkom jedinstvu i uzjamnoj vezi njegovih delova i ostalih elemenata. Sinteza ili sintetička metoda je progresivna i heruistička metoda ( istraživačka, inovativna), pa se još određuje i kao put (metoda) pronalaženja od prostijeg (poznatog) ka složenom.

U hemiji sinteza označava postupak izgrađivanja neke određene tvari spajanjem, odnosno jedinjenjem njenih sastojaka ili elemenata. Prema definiciji, u hemijskim analizama, sinteza predstavlja proces dobijanja složanih hemisjkih jedinjenja iz jednostavnijih materijala ili dobijanje jedinjenja direktno iz elemenata.

Takozvana hemijska sinteza označava namensko izvršavanje hemijskih reakcija sa krajnjim ciljem formiranja jednog ili više proizvoda. To se stručnim jezikom može izraziti i kao proces koji obuhvata niz fizičkih i hemijskih manipulacija. Iako je postojala sumnja, korišćenjem modernih laboratorijskih uslova, danas se može vratiti poverenje i pouzdanost u hemijske sintetičke procese.

Uopšteno sinteza predstavlja put od delova ka celini, tj. postupak kojim se od teze i antiteze kao suprotnih pomova dolazi do jednog višeg pojma u kojem se mire suprotnosti iliti uklanjaju, te se takav postupak naziva dijalektičkom metodom.

Share.

Leave A Reply