Politeizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Politeizam

Šta znači politeizam.

Verovanje u više Bogova naziva se politeizam.

Hrišćanstvo pripada monoteizmu odnosno religiji čiji pripadnici veruju u jednog Boga. Nasuprot tome postoje narodi koji veruju u više Bogova što se naziva politeizam. Reč politeizam nastala je od grče reči “πολύς, θεός” u značenju mnogoboštvo. Politeizmu pripadaju starogrčka i starorimska religija, a ono što karakteriše ove religije i uopšte politeizam jesu obredi sprovođeni u čast bogova i boginja.

Ono što karakteriše politeizam jeste da iako im vera dozvoljava da veruju u više Bogova oni ne moraju da obožavaju sve Bogove podjednako. Politeizam znači da pripadnici te vere veruju u više od jednog Boga ali im ne zabranjuje da određenog Boga obožavaju više od drugih ili pak više njih. U okviru politeizma postoje i henotisti koji veruju u jednog vrhovnog Boga ali to neisključuje verovanje i u druge. Često se henotisti smatraju osobama koje prelaze iz politezma u monoteizam i obrnuto.

Pojam politeizam je nastao još u drevnoj Grčkoj kada su bile zastupljene brojne mitologije i božanstva. Sve do osovinskog doba kada se razvio monoteizam politeizam je bio najzastupljenija religija. I dok jedni potpuno prihvataju politizam kao religiju dok smatraju da je ova vera posledica odbacivanja verovanje u jednog jedinog istinitog Boga. Vremenom razvilo se više politističkih religija, a najpoznatije od njih su: šinotizam, helenizam, germaniski neopaganizam, vika, kandoblea, teleme, taotizam i kineske narodne tradicije.

Share.