Natenane

0

Natenane

Šta znači natenane?

Natenane znači polako, potanko, bez žurbe.

Reč natenane ranije se dosta koristila dok je danas retko čujemo u svakodnevnom govoru. Uglavnom je zastupljenja u ruralnim sredinama i kod starijih ljudi dok mlađe i urbano stanovništvo slabo koristi ovu reč. Ako ste do sada čuli za pojam natenane, a niste znali šta znači sledi objašnjenje.

Natenane je reč turskog porekla koja ima značenje polako, mirno, potanko, bez uzbuđivanja. Etnologija nas uči da reč natenane iako je na naše prostore došla zajedno sa turcima ipak izvorno potiče iz persijskog jezika. Natenane takođe ima značenje i bez uznemiravanja, kao i do pojedinosti. Pojam natenane možemo koristiti i u značenju detaljno, precizno odosno tačno. Na primer u rečenici: „Pogledaću te slike kasnije natenane“,  ovaj izraz znači da će osoba datu radnju uraditi detaljno na miru bez ometanja i žurbe.

Izraz natenane može se koristiti u značenju nasamo, tj. bez svedoka. Primer za to bi bio „Sada je gužva, pogledaćemo mi to kasnije natenane.“ U datom primeru natenana ima fukciju prideva u značenju nasamo.


Share.

Leave A Reply