Inicijali

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Inicijali

Šta su inicijali

Prva, početna slova nazivaju se inicijali.

Još od osnovne škole kada počinjemo da učimo pisanje svog imena, najčešće nam objašnjavaju i kako možemo svoje ime i prezime napisati u skraćenom obliku, u obliku inicijala.

Etimologija kaže da izraz inicijali potiče od latinske reči initium što doslovno znači početak, dok inicijalan upućuje na početni, osnovni. Tako da inicijali koristi označavaju velika početna slova, ali mogu biti i ukrašena početna slova kojima počinju glave ili odseci u nekoj knjizi. Takođe, inicijali označavaju i početna slova imena i prezimena. Na primer, Petar Petrović bi omao inicijale P.P.

Često se inicijali koriste kada se želi sakriti nečiji identitet. Pa ne retko u vestima piše da je osoba ”N.N.” počinila određeno kriminalno delo. Ili kada su krupniji slučajevi u pitanju, kada je ubijen predsednik Sjedinjenih AMeričkih Država mediji su pisali “J.F.K.- atentat na pedsednika Amerike”. Premda je malo onih koji nisu znali o kome se zaista radilo. Takođe, baš po tim inicijalima se, za jedan od najvećih njujorških aerodroma u svakodnevnom govoru, kaže „letim sa JFK-a“.

Pre otkrića štamparije, jedino se prepisivanjem mogla održati pisana reč, te kako bi se pisani tekst ulepšavao početna slova su se ukrašavala ornamentima ili crtežima životinja, ljudskim likovima i slično.

Tako se vremenom prenelo i ukrašavanje inicijala sa veoma različitim motivima, pa je sve manje bilo bitno šta ti motivi zapravo znače.

Share.