Prohibicija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Prohibicija

Šta je to prohibicija?

Zabrana proizvodnje, prodaje i upotrebe alkoholnih pića naziva se prohibicija.

Po definiciji prohibicija podrazumeva potpunu zabranu proizvodnje, prodaje i konzumiranja alkoholnih pića.

Etnološki reč prohibicija je nastala od latinske reči prohibere u značenju zabraniti. Verujem da je svima poznata velika zloupotreba alkohola koja vlada svuda u svetu. Još u drevnoj Kini, Japanu, Islandu, Rusiji i drugim zemljama pokušana je potpuna zabrana konzumacije alkoholnih pića. Da bi u tome uspeli odlučili su da sprovedu prohibiciju koja se nije dugo zadržala u datim zemljama. Primera radi Finska je uvela prohibiciju 1919-te godine, ali je od iste odustala 1933-te godine. U skandinavskim zemljama vlada stroga kontrola uvoza i prodaje alkoholnih pića i na taj način pokušali su da spreče alkoholizam.

Sa druge strane Finska je prohibiciju pokušala da sprovede tako što je potpuno zabranila prodaju žestokih pića kako bi svoje stanovnike preusmerila da konzumiraju pića sa nižim procentom alkohola. U Švedskoj čak za svakog pojedinačno vođena je knjižica osobne potrošnje alkohola i na taj način su pokušali da ograniče njegovu konzumaciju. Različite zemlje sa različitim kulturama drugačije su shvatale značenje prohibicije, pa dok su jedni imali stav da ukinu potpuno distribuciju alkohola drugi su samo zabranili konzumaciju istog.

Bilo da su se odlučile za potpunu prohibiciju ili su nešto liberalnijeg stava, sve su usaglašene oko kontrole distribucije i prodaje alkoholnih pića jer je na njih porez dosta veći. Naročito je poznata prohibicija koju sprovode Sjedinjene Američke Države gde se zakon posebno okomio na one koji trguju alkoholnim pićima.

Pokret za sprovođenje prohibicije u SAD-u trajao je još od sredine 19-og veka ali je kulminirao početkom prošlog veka kada je većina smatrala da su točionice pića leglo korupcije. Za vreme Prvog svetskog rata uveden je poseban zakon po prohibiciji kojim se nastojalo što veće iskorišćavanje žitarica za proizvodnju hrane čime bi se sikretno smanjila proizvodnja alkoholnih pića. Rezolucija za podnošenje prohibicijskog amandmana u SAD-u 1917-te godine dobila je potrebnu 2/3 i izglasan je čuveni Volsteadov zakon koji je veoma brzo stupio na snagu, a prohibicija je sprovođenja veoma uspešno u selima, dok u velikim gradovima stanovništvo se bunilo protiv sprovođenja iste. Prohibicija je dovela do visokih cena alkohola i pospešila razvoj kriminala. Sve to dovelo je do potpunog ukidanja prohibicije u ovoj državi.

Share.

Leave A Reply