Iver

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači iver?

Iver kao pojam označava piljevinu, opiljak, deo drveta.

Iver se dobija tako što se stablo zaseče na vrlo maloj udaljenosti, na dva mesta, pod oštrim uglom, i potom odatle odvojimo mali delić stabla.

Često čujemo da „iver ne pada daleko od klade“. To znači da deca obično liče na roditelje, babu, dedu…

Da bi se od klade dobio iverak, odnosno otpadak, ona se zaseca sekirom jakim udarcima dok okolo pršte komadići klade, odnosno iverje.

Iver (lat. patella) je u rečniku anatomije – kost noge, koja ima klinasti obliki, uzglobljena sa butnom kosti, i koja prekriva i štiti zglob kolena.

Iver je najveća kost od kosti koje su smeštene u tetivama. Smeštena je u tetivi četvoroglavog butnog mišića.

Značenje reči Iver, odnosi se je takođe na ime jedne od najvećih državnih parohija u Engleskoj. Nalazi se u jugoistočnom uglu okruga Bakingemsir i ima površinu od 21 kvadratnog kilometra.

Share.