Korespondencija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Korespondencija

Reč korespondencija potiče od latinske reči correspondentia I znači pisanje pisama, odgovaranje, dopisivanje, prepiska. U širem značenju reč korespondencija može označavati vid komunikacije.

Pod korespondencijom se podrazumevaju pisma, telegrami, poslovni dokumenti dobijeni od drugih predueća I ustanova ili upućeni drugim preduzećima ili ustanovama.

Postoje sledeće vrste korespondencije:

  • Privatna korespondencija koja predstavlja vrstu korespondencije koja se odvija između članova porodice, rođaka ili prijatelja;
  • Poslovna korespondencija je ona koja se odvija između privrednih organizacija ili javnih Iinstitucija ;.
  • Službena korespondencija koja je, zapravo, takva vrsta korespondencije koja se odvija između organa državne uprave I između drugih državnih organa: sudskih, vojih, diplomatskih, konzularnih,…

Korsepodent je lice koje sa nekim vodi prepisku, lice koje šalje I prima pisma.

Share.

Leave A Reply