Hereditet

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je hereditet?

Hereditet je latinska reč za nasleđe.

Latinski jezik se smatra majkom svih jezika, zbog čega i u našoj zemlji vlada veliko interesovanje za njim. Zato ne teba da nas čudi što se sve veći broj latinski reči nalazi u opticaju na našim prostorima. Pojam hereditet je samo jedna od mnogih takvih reči, a da li ste upoznati sa njenim značenjem?

Ako posmatramo sa etimološke strane videćemo da je termn hereditet latinska reč za nasleđe, nasledstvo, odnosno pravo nasleđa.

Ovaj pojam pretežno se koristi u medicini, gde se koristi kako bi označio nasledne gene koje deca dobijaju od svojih roditelja. Pored medicine reč hereditet veliku primenu ima i u pravnim naukama.

Share.