Relativizacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to relativizacija?

Smanjiti tačnost nečega znači relativizirati ga.

Kada nismo sigurni u tačnost ili istinitost nekog podatka mi kažemo da je on relativan u odnosu na neki drugi proveren podatak.

Premda relativno je nešto što poredimo, određujemo (smanjujemo) u odnosu na nešto drugo. Tako u bukvalnom prevodu relativizirati znači odrediti nešto u odnosu na drugo.

relativizacija

Samo poređenje vrednosti nečega sa drugim stvara, izražava sumnju u tačnost, validnost, kvalitet tod prvog predmeta.

U filozofiji postoji koncept o relativnosti svih stvari. Sve je relativno i ništa se ne može sa sigurnošću tvrditi. Osnove relativizma postavio je još u 5. veku pre nove ere čuveni filozof Protagora. Njegovi sledbenici su tvrdili da ništa ne vredi apsolutno i nužno, već samo u odnosu prema nečemu drugom.

Relativizirati nešto, na primer neki događaj ili neku pojavu, znači umanjiti negov značaj, originalnost i kvalitet stavljajući ga u kontekst sa drugim sličnim, ali manje značajnim događajima, pojavama ili konceptima.

Samim tim što neku stvar poredimo sa nekom drugom relativizuje je i postavlja druge kriterijume za njeno dalje određenje.

Iz ovoga se može zaključiti da se stvari, pojave, koncepti i slično mogu vrednosvati zavisno od toga sa čim se porede.

Share.