Koncizan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači biti koncizan? Saznajte tačno značenje ovog pojma.

Koncizan je pridev koji se koristi u značenju sažet, kratak, jasan, pregledan.

Za pojam koncizan čuli smo gotovo svi. Ovaj pojam ne samo da je čest u novinskim člancima i medijima, već je postao i redovna reč u svakodnevnoj komunikaciji. A da li li ste upoznati sa značenjem ove reči?

Etimologija nas upućuje da je sam pojam koncizam potekao iz latinskog jezika, preciznije od reči consisus, što znači sažet. Na našim prostorima ovaj pojam se koristi u značenju jezgrovit, zbijen, pregledan, kratak, jasan.

Ako vam neko kaže da budete koncizni, to znači da on želi da mu se obraćate sa malo reči, a da ipak kažete sve potrebne informacije.

Share.