Tercijar

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Tercijar

Šta znači reč tercijar

Tercijarski period u razvitku Zemlje naziva se tercijar.

Etimologija nam govori da izraz tercijar potiče od latinske reči tertius u značenju reći. Upotrebljava se u kontekstu kao treće, novo doba u razvitku Zemlje u kome su kontinenti i mora počeli dobijati svoj današnji izgled i u kome je stvoren najveći deo mrkog uglja.

Tako se za nekog ko je na trećem mestu ili treći po redu kaže da je tercijarni.

Termin tercijar predstavlja vremenski period od izumiranja dinosaurusa, od pre oko 65 miliona godina i trajao je do početka poslednjeg ledenog doba (kvartarskog perioda-pre 1,8 miliona godina). Tercijarski period je jednog od glavnih delova geološke hronologije, a sam termin tercijar je uveo u upotrebu italijanski geolog Đovani Arduino. Ta geološka vremenska skala (hronologija) bila je podeljena na: osnovni (prvi), drugi, treći (tercijar) i vulkanski ili četvrti (kvartar) period. Mada ova Đovanijeva skala nije bila primenjiva uopšteno na celu planetu.

Za razvoj sisavaca svaka epoha tercijara je bila od velikog značaja za ove vrste životinja. Na početku ovog perioda su sisavci zamenili reptile koji su do tad važili kao dominantne životinje.

U tercijarnom dobu moderni tipovi ptica, vodozemaca, riba i beskičmenjaka su već bili prisutni ili su se pojavili na samom početku perioda. Takođe, i moderni oblici cvetnih biljaka su evoluirali.

Share.

Leave A Reply