Vidar

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači vidar?

Vidar je naziv za narodnog iscelitelja.

Pojam vidar pretnodnih decenija korišćen je dosta češće nego danas. Danas, ova reč je praktično van upotrebe na našim prostorima i zbog toga veliki broj ljudi nije upoznat sa njenim značenjem.

Vidar je naziv za narodnog iscelitelja. Reč je o osobi koja poseduje određenja znanja i veštine uz pomoć kojih može psihički ili fizički izlečiti nekog čoveka. Oni obično svoje znanje prenose sa kolena na koleno, te mnogi posmatraju vidarstvo kao zanat koji se ispoljava u okviru jedne porodice.

Reč vidar može se koristi i u značenju vračar ili travar, a interesantno je da se u narodu uglavnom spominje u negativnoj konotaciji gde se njeno značenje poistovećuje sa značenjem reči šarlatan i nadrilekar.

U nordijskoj mitologiji termin Vidar predstavlja lično ime Odinovog sina koji je poznat po svojoj šutljivosti i neustrašivoj borbi koju je vodio kako bi uništio vuka Fenrisa. Vidar je bio veliki ratnik koji je pomagao bogovima kada im zapreti opasnost.

Share.