Vidar

0

Šta znači vidar?

Vidar je naziv za narodnog iscelitelja.

Pojam vidar pretnodnih decenija korišćen je dosta češće nego danas. Danas, ova reč je praktično van upotrebe na našim prostorima i zbog toga veliki broj ljudi nije upoznat sa njenim značenjem.

Vidar je naziv za narodnog iscelitelja. Reč je o osobi koja poseduje određenja znanja i veštine uz pomoć kojih može psihički ili fizički izlečiti nekog čoveka. Oni obično svoje znanje prenose sa kolena na koleno, te mnogi posmatraju vidarstvo kao zanat koji se ispoljava u okviru jedne porodice.

Reč vidar može se koristi i u značenju vračar ili travar, a interesantno je da se u narodu uglavnom spominje u negativnoj konotaciji gde se njeno značenje poistovećuje sa značenjem reči šarlatan i nadrilekar.

U nordijskoj mitologiji termin Vidar predstavlja lično ime Odinovog sina koji je poznat po svojoj šutljivosti i neustrašivoj borbi koju je vodio kako bi uništio vuka Fenrisa. Vidar je bio veliki ratnik koji je pomagao bogovima kada im zapreti opasnost.


Click Here To Join Native Media
Share.

Leave A Reply