Apsurd

0

Apsurd

Šta znači apsurd

Logička nemogućnost naziva se apsurd.

Za svaku glupost u vidu besmislenog izražaja ili nerazmljivosti koju možda čujemo svakodnevno kažemo da je apsurdna, odnosno van svakog razuma, jer je u osnovi nelogična.

Izraz apsurd potiče od latinske reči apsurdus što znači logički nemoguć, besmislen, nepriličan, glup, čak i smešan. Postoji izreka „otići ad apsurdum“ ili otići u besmislenost, odnosno doći u sukob sa zdravim razumom.

Jedan od najpoznatijih filozofa apsurda je Albert Kami, koji apsurd definiše kao besmislenost ljudskog života koja se ne može osmisliti putem revolta, ali tim revoltom utiče na svoju veličinu i dostojanstvo.

Kami smatra da bi svest o apsurdu našeg sutra trebalo da potstiče na pronalaženje životne vizije, ali time ne želi reći da je apsurd cilj i način života, već samo naglašava njegovu podsticajnu ulogu.

On kaže da čovek s obzirom da u svakom trenutku svoga života poseduje viziju prošlog, sadašnjeg i budućeg identiteta, bez kojeg bi bio kao oklop sa imenom (bez svoje svrhe), on tako gradi svoju putanju i životni smer. Iako se ta putanja može kretati od onoga za čim pojedinac teži do onoga za šta je prisiljen da živi, taj prostor formiranja svog identiteta treba svako da ima.

Tako se može reći da je pravljenje plana za budućnost, a za koju ne znamo kako će se odvijati, apsurdno.


Share.

Leave A Reply