Profilaktika

0

Profilaktika

Zdravstvena zaštita može biti u obliku preventicije i u obliku lečenja neke bolesti. Ovaj prvi oblik, odnosno preventivna zaštita zdravlja je upravo profilaktika.

Takozvana preventivna medicina, grana medicine koja proučava metode zaštite zdravlja jeste profilaktika.

Pojam potiče od grčke reči prophylaktikos koja znači predostrožnost, smotrenost.

U određenim zdravstvenim stanjima može se prepisati profilaktičan lek, odnosno zaštitni, koji služi za prevenciju od bolesti. Tako postoji i profilaktična vakcinacija, tj. zaštitna, preventivna vakcinacija.

Naravno profilaktika se može primeniti i na ponašanje, pa se kaže preventiva, sprečavanje nekog poremećenog ponašanja ili čak pojave koja može ostaviti određene posledice po neke pojedince ili grupe.

Profilaktika se deli na primarnu, sekundarnu i tercijalnu prevenciju.

Primarna prevencija predstavlja akcije kao što su na primer razvoj sanitarnih sistema ili rekreacionih centara. Kada govorimo o socijalnoj zaštiti, primarna prevencija obuhvata aktivnosti vezane za osnovnu edukaciju i socijalizaciju ljudi, a to su osnovno obrazovanje, stručno osposobljavanje, razvoj veština i td.

Pomenućemo i sekundarnu i tercijalnu prevenciju. Pri čemu sekundarna prevencija podrazumeva aktivnosti koje imaju za cilj rano otkrivanje bolesti, te se povećava mogućnost za intervencije koje sprečavaju napredovanje bolesti i pojavu simptoma. Dok se tercijalna profilaktika odnosi na metode koje smanjuju negativne uticaje simptomatskih bolesti kroz rehabilitciju i lečenje.


Share.

Leave A Reply