Browsing: značenje termina

Reči na slovo A
0

Ambicija

Šta je ambicija? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma? Težnja za isticanjem,…

Reči na slovo A
0

Adolescencija

Adolescencija, šta je to zapravo? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Adolescencija predstavlja prelazni period između…

Reči na slovo A
0

Ablacija

Šta je ablacija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Najopštije posmatrano, ablacija predstavlja uklanjanje materijala sa…

Reči na slovo R
0

Rejting

Šta je rejting? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Sistematsko ocenjivanje ličnosti na osnovu određenih kriterijuma…