Rejting

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je rejting? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Sistematsko ocenjivanje ličnosti na osnovu određenih kriterijuma naziva se rejting. Ovaj pojam se koristi i da označi ocenu gledanosti neke televizijske emisije.

Sigurno ste do sada više puta bili u prilici da se susretnete sa pojmom rejting. Samo u medijima svakodnevno se može čuti da određena emisije ima dobar rejting ili pak da je nekome pao rejting. A da li ste upoznati sa značenjem koje ima ovaj pojam.

Etimologija nas upućuje da je sam termin rejting potekao iz engleskog jezika, od reči rating, što znači ocenjivanje, ocena, procena. Rejting je pojam koji se koristi za sistematsko ocenjivanje ličnosti na osnovu određenih kriterijuma.

Ako neka osoba ima dobar rejting, to znači da je reč o uspešnoj, obrazovanoj, popularnoj, elokvetnoj osobi koja se adekvatno ponaša u svim situacijama. Sa druge strane, često čujemo da je neko uništio sebi rejting glupošću, što znači da je određena osoba pokvarila mišljenje koje drugi imaju o njemu, tj. ukaljala ugled nekim svojim postupkom (prevarom, krađom i tome slično).

Na našim prostorima rejting se najčešće koristi da označi ocenu gledanosti neke televizije ili televizijske emisije. Primera radi, ako kažemo da Slagalica ima dobar rejting, to znači da je ova emislija gledana ili ako kažemo da je RTV PINK-u opalo rejting, to znači da mu je opala gledanost.

Rejting se obično meri određenim rejting bodovima, a u ovom slučaju biće jedan gledalac biće = jedan bod.

Share.