Glosarijum

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to glosarijum?

Glosarijum je grčka reč za stručni rečnik u kojem su detaljno objašnjenja značenja reči.

Da li ste bili u prilici da čujete za pojam glosarijum? A znate li koje je njegovo značenje?

glosarijum

Ako posmatramo etimologiju vidimo da je termin glosarijum u naš jezik potekao od grčke reči koja označava rečnik. Ipak treba istaći da je reč o posebnoj vrsti stručnog rečnika koja se obično pravi po narudžbini.

Glosarijume koriste prevodioci prilikom prevođenja određenog stručnog teksta. Naime, glosarijum razlikuje se od namene obično rečnika. I dok običan rečnik sadrži sve reči stranog jezika, glosarijum je usmeren na termine i fraze koji se mogu naći samo u naučnim ili tehničkim tekstovima.

Dakle, svrha glosarijuma jeste da se prevaziđu neki specifični termini ili pak neke fraze koje su osobene za određenu struku. Zahvaljujući njemu dolazi do ujednačavanje termina u prevođenju i tako dati nepoznati termin na isti način se prevodi kod različitih ljudi koji se sa njim sretnu.

U najširem smislu glosarijum se koristi u značenju knjige sa primedbama ili napomenama.

Share.