Deficit

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Deficit

Danas kada mnogi mladi žele da potraže bolju budućnost u razvijenijim zemljama, često se objavljuju liste deficitarnih, odnosno najtraženijih zanimanja u evropskim zemljama.

Šta zapravo znači reč deficit?

Da krenemo od korena izraza deficit koji se nalazi u latinskoj reči deficere što znači nedostajati, pa se i koristi kao zamenica za neki manjak ili za manji iznos, količinu. Tako se upotrebljava da opiše manjak u kasi, na primer, ili manji, nepotpun iznos u jednom računu.

Deficitarna je neka količina ili suma za koju su prihodi manji od izdataka. Može se reći deficitaran za nešto što je nepotpuno ili manjkavo.

U ekonomiji se razlikuje trgovinski deficit od budžetskog deficita jedne zemlje. Trgovinski deficit nastaje kada se tokom jedne godine izveze robe za 3 miliona eura (na primer) a uvoze se 3 miliona eura. Deficit zemlje za tu godinu je, uoravo ta razlika, odnosno 1 miliona eura. Drugi, budžetski deficit jedne zemlje nastaje kada vlada ima prihode niže od rashoda. Na primer, ako jedna manja zemlja ima prihod u jednoj godini oko 10 miliona eura, a rashoda 12 miliona za istu godinu, znači da je u deficitu 2 miliona eura.

Često se čuje i u zdravstvu, pa nemojte da se začudite ako vam lekar kaže da, recimo, deficit magnezijuma u vašem organizmu može pruzrokovati razne zdravstvene probleme.

Share.

Leave A Reply