Grejs period

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je grejs period? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navenog pojma?

Vremensko odlaganje izvršenja neke finansijske obaveza naziva se grejs period.

U savremeno doba kada krediti predstavljaju nužno zlo, sve je više kako fizičkih, tako i pravnih lica koja uzimaju kredite. Različiti krediti imaju različite pogodnosti, a kao jedna od povoljnosti navodi se i grejs period. A da li znate koje je značenje ovog izraza? I šta je to zapravo grejs period?

Pojam grejs period se koristi da označi vremensko odlaganje izvršenja neke finansijske obaveze. Reč je o vremenu koje protekne od momente isplate kredita do prve uplate rate kredita. Grejs period je svojstven dugoročnim kreditima namenjenim preduzećima i preduzetnika, ali se može naći i u stambenim kreditima ili drugim kreditima namenjenim fizičkim licima.

Treba istaći da mnogi misle da gres period znači da se u određenom vremenskom periodu ne plaćaju ni kamata ni glavnica, što je potpuno pogrešno. Naime, u toku grejs perioda plaća se samo kamata, dok se glavnica kredita ne plaća.

Osnovni cilj uvođenja grejs perioda jeste da se korisniku kredita dozvoli da  određenom vremenskom periodu bude oslobođen otplate kredita. Nakon što ovaj period istekne, korisnik banci otplaćuje pun iznos obaveza po osnovu kredita.

Dužina grejs perioda zavisi od više faktora i određuje se u zavisnosti od namene kredita i potrebe klijenata.

Treba istaći da iako banke navode grejs period kao pogodnost, to nije uvek slučaj. Naime, kada se korisnik navikne da 12 meseci plaća samo kamatu, koja je duplo manja od iznosa rate kredita, plaćanje same rate kredita koje kasnije dolazi će biti znatno veći trošak za korisnika.

Na kraju, svako od nas sam treba da donese odluku da li će uzeti kredit sa grejs periodom. Preporuka je da se ova „pogodnost“ uzima u slučajevima kada pokušavamo da popravimo naše finansijsko stanje ili pri kupovini stambenog prostora u izgradnji, dok kod ostalih kategorija uzimanje grejs perioda može biti ishitrena odluka.

Share.