Guru

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Guru, šta je to zapravo? Koje je pravo značenje navedenog pojma?

Guru je religiozni naziv za duhovnog učitelja u hinduizmu, sikizmu i tantričnom budizmu.

Sve češće u medijima imamo priliku da se sretnemo sa pojmom guru. Veliki broj ljudi na našim prostora takođe smatra da im je potreban guru kako bi što bolje shvatili pravila života i kako najbolje iskoristi isti. A da li znate šta znači guru?

Etimologija nas upućuje na informaciju da je izraz guru izveden iz sanskrita, odnosno prastarog Baratija jezika za govore o Božanstvu. Sam termin guru je izveden od dve reči koje imaju sledeće značenje:

Gu je duhovno neznaje u kojem se trenutno nalazi većina čovečanstva i

Ru označava svetlost duhovnog znanje koje osvetjava neznanje na Zemlji.

Najjednostavnije rečeno guru je duhovni učitelj. Reč je o religioznom nazivu za učitelja u hinduizmu, sikizmu i tantričnom budizmu. Po filozofskim shvatanjima u ovim verama, učitelj je za svoje učenike nezamenljiv i on je taj koji treba da im ukaže na pravi put i pomogne da sagledaju stvari onako kakve one zaista jesu.

Danas, često se termin guru koristi i da označi učitelje različitih umetnosti kao što su igra, ples i pevanje, jer se ovim umetnostima i dan danas pridaje jako religiozno značenje.

Izraz guru se koristi i da označi tehničkog eksperta koji rešava problem, a  na pitanja odgovara inteligentno. Reč je o nekome ko zna mnogo o računarima i zato je u stanju da pomogne u rešavanju problema.

Najšire posmatrano pojam guru se može koristi da označi stručnjaka sa natprosečnim znanjima i iskustvima u određenom području.

Share.