Vlasi (vlah)

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je vlah? Šta znači vlah, a šta znači pojam vlasi?

Vlasi je izraz koji se koristi da označi romanizovane stanovnike jugoistočne Evrope.

Veliki broj ljudi redovno koristi pojam Vlasi, a nema pravilnu percepciju o značenju ove reči. Reč je o pojmu koji ima široku primenu i više različitih ali srodnih značenja koja ćemo navesti u daljem tekstu.

U najopštijem značenju pojam Vlah se koristi da označi romanizovanog stanovnika jugoistočne Evrope. Sama reč Vlah je slovensko – germanskog porekla i doslovno znači Rimljanin. Na našim prostorima, ovaj pojam ima veliku primenu i uglavnom se koristi za romanofonu etničku zajednicu nastalu od potomaka starih balkanskih naroda, tj. nekadašnjih rimskih kolona.

Vlasi govore vlaškim jekom, a uglavnom naeljavaju predele istočne Srbije i zapadne Bugarske. Oni su dvojezički narod, jer pored vlaškog govore i srpski jezik, koji je ujedno i službeni jezik njihove zajednice.

Ovde treba istaći da Vlasi govore jezikom stanovništva u čijoj se sredini nalaze. Dakle,  mi ovde govorimo o Vlasima u našoj zemlji koji govore pored vlaškog i sprskim jezikom, a treba istaći da vlasi u nekoj drugoj državi, ne govore sprskim već jezikom te države. Što se tiče njihove veroispovesti, ovaj narod pripada pravoslavcima.

Jedan od značajnijih trenutaka u istoriji Vlaha bila je Velika seoba Srba vođena pod Arsenijem Čarnojevićem koja je gotovo ispraznila tadašnju Srbiju. Na doseljavanje Vlaha uticala je u mnogome austrijska vlast, a s’ obzirom na jačinu koju je ova zemlja tada imala, ne treba da nas čudi podatak o velikom broju doseljenjih Vlaha.

Vlasi se dele na tri osnovne etnografske grupe: Carane, Ungrujane i Munćane.

Prema popisu stanovništva iz 2011-te godine u Srbiji živi nešto više od 35000 Vlaha.

Treba istaći da se pojam Vlasi kod određenih naroda koristi da iskaže pripadnika tuđeg naroda. Prime radi, Turci nazivaju Vlasima sve hrišćane, Hrvati tako nazivaju Srbe, Germani su tako zvali Kelte itd.

Share.