Vehabija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je vehabija? Da li ste upoznati sa značenjem ovog pojma?

Vehabija je naziv za pripadnika konzervativnog islamskog pokreta vehavizam.

Sigurno ste do sada bili u prilici da se sretnete sa pojmom vehabija koji u medijima ima sve veću primenu i dobija sve više na značaju. A da li znate koje je njegovo značenje?

Vehabija je pojam koji se koristi za pripadnike konzervativnog islamskog pokreta poznatog pod imenom vehabizam ili vahabizam. Reč je o tradicionalnom i konzervativnom pokretu koji se javio u islamu tokom 18-og veka, a svoj vrhunac doživeo početkom 19-og veka.

Za tvorca vehabizma, odnosno reformatora islama smatra se Muhamed Abdulavahab. On je interpretirao islam nešto drugačije i stvorio pokret koji je vremenom dobio veliki broj pristalica. Oni smatraju da islam kao veru ne treba dalje interpretirati, odnosno tumačiti.

Iako ovaj pokret nema svoju literature ni mišljenje, već predstavlja redukovanje čoveka kao pojedinca i svih muslimana kao zajednice, on je postao veoma značajan za sve pripadnike islama.

Vehabija najviše ima u Aziji, ali ih ima i u delu Evrope i Afrike.

Danas, na vehabije se posmatra kao na kriminalnu grupu jer postoje trvrdnje po kojima su oni krivi za brojne terorističke napade odigrane protiv SAD-a. Smatra se da oni zloupotrebljavaju islam kako bi ostvarili neke svoje lične ciljeve.

Share.