Bezosećajnost

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je bezosećajnost?

Bezosećajnost se definiše kao odsutnost interesovanja ka nečemu ili nekome, kao stanje neosetljivosti i bezobzirnosti.

Da li ste bili u prilici da čujete za pojam bezosećajnost? A znate li koje je njegovo značenje?

bezosecajnost

Verujem da većina ljudi zna šta znači termin osećajnost, te nije teško pogoditi značenje složenice bezosećajnost. Bezosećajnost se definiše kao odsutnost interesovanja ka nečemu ili nekome, kao odsustvo ljubavi i naklonosti.

Bezosećajnost se tumači i kao indiferencija, neosetljivost, ravnodušnost, nezainteresovanosti i bezobzirnost.

Čovek koji se odilkuje bezosećajnosti je samoživ, ne oseća ljubav prema bilžnjima, nema saosećajnja zbog čega se često ponaša grubo, nasilno, okrutno i brutalno. Reč je o ljudima koji ne pokazuju nikakva osećanja prema situacijama koje ih okružuju, pa tako oni neće plakati, niti biti ljutiti.

Pojam bezosećajnost u svom bukvalnom značenju označava ljude koji ne osećaju fizički bol.

Share.