Baraba

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Baraba

Šta znači baraba?

Baraba označava nitkova, razbojnika, lopova…

Nema ko od nas nije čuo za izraz baraba. Često možemo čuti i političare kako jedan drugog nazivaju ovim pogrdnim imenom, a isto tako i u svakodnevnom govoru veoma je zastupljen ovaj pojam kojim često želimo da ukažemo na nečije loše osobine ili ponašanje.

Baraba je reč hebrejskog porekla koja potiče još za vreme hrista i ima značenje niktova, razbojnika, lopova i slično. Naime, kako nas uči Biblija (Novi zavet, Evanđelje po Marku) uči Pontije Pilat je narodu dao volju da bira koga želi da oslobodi: Isusa Hrista ili razbojnika, siledžiju, silovatelja i ubicu po imenu Baraba.

Kako su tada mnogi mislili da je Isus Hrist lažni propovednik izabrali su Barabu osudivši Hrista na bolnu smrt poznatu kao Hristovo razapeće. Godinama kasnije pojam baraba korišen je za ubice, razbojnike, nitkove, lopove i sve ljude sa lošim karakterom koji su radili zlo drugima.

I dan danas ovaj izraz se koristi na našim prostorima i veoma često ljudi ga koriste po svom subjektivnom shvatanju. U širem smislu baraba predstavlja primitivnog čoveka sa tek po nekom lošom osobinom ili prostije rečeno mangupa. Pa tako primera radi žena može nazvati svog muža barabom jer se napio u kafani i slično.

Share.