Bilateralno

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to bilateralno? Šta znači kada kažemo da je nešto bilateralno?

Bilateralno je pridev koji se koristi da označi ono što je dvostrano, obostrano ili upravljeno na suprotne strane.

Gotovo svakodnevno u vestima se spominje izraz „bilateralni sporazum“ ili „bilateralna diplomatija“, te verujem da je većina Vas imala priliku da se susretne sa ovim pojmom, a koliko je onih koji znaju pravo značenje pojma bilateralno?

Etimologija nas upućuje na informaciju da je sam termin bilatreralno potekao iz latinskog jezika, od reči bis što znači dva, dvoje, dve i reči latus u značenju strana. Bilateralno je pridev koji se koristi da označi ono što je dvostrano, obostrano, uzajamno, recipročno ili  upravljeno na suprotne strane.

Shodno navedenom dolazimo do zaključka da su bilateralni sporazumi oni sporazumi sklopljeni između dve strane i obavezujući su za obe.

Share.