Bonitet

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Bonitet

Bonitet je reč francuskog porekla i označava zbir dobrih osobina, vrednosti nekog ili nečeg. Ukoliko ocenjujemo bonitet čoveka, onda ćemo ceniti skup njegovih pozitivnih vrednosti. Ako cenimo bonitet predmeta – onda je to njegova valjanost.

Ipak, pojam bonitet se najčešće koristi za ocenu čoveka ili firme prilikom odlučivanja za davanje kredita, a sve u cilju određivanja njihove kreditne sposobnosti, radi sigurnosti naplate plasmana. Tom prilikom kod firme se ceni kakvi su ekonomski pokazatelji, kao što su Završni račun, presečni bilansi, likvidnost i solventnost preduzeća. Osim tih kvantitativnih pokazatelja,uzimaju se u obzir i kvalitativni kao što su goodwill, ocenu ugleda preduzeća, zastupljenost na tržištu i slično.

Kod ocene boniteta čoveka prilikom odobravanja kredita, Banka će ceniti njegove prihode, kredite u korišćenju, solventnost, a sve u cilju sigurnog plasmana.

Share.