Balija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Balija, šta je to zapravo? Koje značenje ima ovaj pojam?

Balija je pojam koji se danas na našim prostorima koristi kao pogrdan izraz za muslimane.

Svakodnevno koristimo izraze za koje ni sami ne znamo šta doslovno znače, niti iz kog jezika potiču. Takvih reči je puno, naročito na Balkanu, gde su prolazili mnogi narodi ostavljajući za sobom svoju kulturu, običaje, stvari, jezik. Jedan od takvih pojmova jeste i reč balija.

Ono što karakteriše ovu reč jeste velika primena, ali u različitim značenjima zbog čega veliki broj ljudi stalno ima nedoumicu šta je to balija.

Etimologija nas upućuje da sam pojam balija na naše prostore stigao posredstvom turskog jezika, iako reč originalno potiče iz grčkog jezika, preciznije od reči (Βάλιος), koja je označavala besmrtnog Ahilovog konja.

Vremenom Turci su preuzeli ovu reč kako bi nazvali stanovništvo planinskih krajeva koje se bavilo stočarstvom i pčelarstvom. U turskom rečniku takođe stoji da je ovaj pojam koršćen u pozitivnoj konotaciji, odnosno da označava stare ljude, vredne poštovanje i hrabre.

Početkom 90-tih godina ovaj pojam na prostorima bivše SFRJ, kreće da se koristi kao naziv za Bošnjake od strane Hrvata i nekih jugoslovenskih naroda.

Danas, u svakodnevnom govoru izraz balija se koristi u pogrdnom značenju i to da označi muslimanske seljake ili ljude iz naroda koji ne pripadaju obrazovanom stanovništvu.

Share.