Brom

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je brom?

Pojam brom upućuje na rečnik hemije. Brom je hemijski element – nemetal.

Spada u halogene hemijske elemente pored joda, fluora i hlora. Otkriven je 1826. godine i svrstan u Mendeljejev periodni sistem elemenata.

brom

Brom je u prirodi zastupljen kroz jedinjenja od kojih je najčešći mineral – brom-karnalit. Bromidi koji su rastvoreni, zastupljeni su u vodama poput jezera i mora. Takodje, broma ima i u kori Zemlje gde je sastavni deo morskog peska i kamenja. Kao so: natrijum bromid, nalazi se u vodama okeana.

Jedna od primena broma je korišćenje bromida srebra u procesu izrade fotografija.

Iako je brom zastupljen u čovekovom telu, te količine su zanemarive i nema veće značenje za funkcionisanje organizma. U većim količinama, brom je toksičan i pravi teško zarastajuće rane, oštećuje sluzokožu…

Čist brom je smedje-crvene boje, jakog neprijatnog mirisa. Najviše se upotrebljava u hemijskoj i farmaceutskoj industriji. U hemiji se bromna voda koristi kao indikator u brojnim hemijskim reakcijama.

Share.