Zaova

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači zaova?

Zaova je naziv za muževljevu sestru.

Svakodnevno naročito u krugu familje mogu se čuti razni vicevi o svekrvama, snajama, zaovama, zetovima, i slično. Veliki broj ljudi čuo je za navedene termine koji se koriste za srodničke odnose i zna njihovo značenje.

Ipak ima i onih koji nešto slabije barataju sa ovom terminologijom. Za sve njih, sledi objašnjenje ovoga puta pojma zaova.

Sam termin zaova koristi se da označi muževljevu sestru. Prema tome, u slučaju da ste udata žena i da Vaš muž ima sestru, Vi ćete nju oslovljavati sa zaova. Sa druge strane, Vašoj zaovi – Vi ste snajka.

U svakodnevnoj komunikaciji često dolazi do mešanja ove reči sa reči jetrva koji se koristi da označi ženu muževljevog brata.

Share.