Urban

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Urban, šta je to zapravo? Šta znači biti urban?

Urban je pridev čije doslovno značenje glasi gradski, koji se tiče grada.

Sve češće smo u prilici da čujemo izraze poput “urban mladić”, “urban rečnik”, “urbana sredina” itd, a koliko je nas zaista upoznato sa značenjem termina urban?

Odmah na početku bitno je istaći da razliličiti ljudi na različite načine shvataju ovaj pojam. Sam pojam urban na naše prostore stigao je sa engleskog govornog područja i to da označi gusto naseljene delove grada, obično je u pitanju centar grada.

U SAD-u i zapodno evropskim zemljama ovaj pojam koristi se da označi delove grada gde žive crnci i ostali siromašni pripadnici stanovništva. On se takođe odnosi na njihovu kulturu, muziku i način ponašanja koji podrazumeva dosta izlazaka i zabava.

Kod nas se ovaj termin koristi u značenju gradski, koji se tiče grada. Shodno tome urbana sredina je kompaktno izgrađeno naseljeno područje sa velikom gustinom naseljenosti u odnosu na okolno područje. Urbane sredine mogu biti gradovi, megalopolisi, konurbacije i ostale sredine formirane i razvijene kroz proces urbanizacije.

Mi obično kažemo da je neko urban kada on živi u gradu, obrazovan je, bogat, vaspitan, liberalan, komunikativan, suprotno seljacima koji se smatraju zatucanim, konzerevativnim i ograničenim. Ovde je jasno da je kod nas tumačenje pojma urbano nešto drugačije nego što je to na engleskom govornom području.

U Srbiji ovaj pojam ima potpuno pozitivnu konotaciju i odnosi se na sve što je moderno, napredno, kul, obrazovano itd. Naravno, kako su za svakog od nas različite stvari kul, tako ćemo mi različito shvatati značenje izraza urban. Pa tako za neke, urban je boem koji redovno posećuje sve kafane u gradu, a za nekoga je to panker koji sluša živu muziku i izbegava kafane.

Share.