Temporalan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Temporalan, šta je to zapravo? Šta znači kada kažemo da je nešto temporalno?

Temporalan je pridev koji u gramatici ima značenje za vreme, tj. vremenski. U medicini ovaj pojam koristi se da označi nešto što se odnosi na slepoočnicu.

Za pojam temporalan čuli smo gotovo svi. Ovaj pojam ne samo da je čest u novinskim člancima i medijima, već se može čuti i u svakodnevnoj komunikaciji. A da li li ste upoznati sa značenjem ove reči?

Etimologija nas upućuje da je sam termin temporalan na naše prostore stigao posredstvom latinske reči temporalis, što znači vremenski. Reč je o pridevu koji ima široku primenu na našim prostorima.

U gramatici se ovaj pojam koristi da označi pridev ili prilog koji ima značenje vremenski, odnosno za vreme. Takođe, ovaj pojam se koristi da označi posebnu vrstu rečenice. Reč je o temporalnoj rečenici, koja se definiše kao zavisna rečenica koja kazuje vreme kada se događa radnja u glavnoj rečenici.

U anatomiji i medicini termin temporalan se koristi da označi nešto što se odnosi na slepoočnicu, tj. nešto što pripada slepoočnoj kosti.

U filozofiji se sa izazom temporalnost označava pojam koji se odnosi na sve što ima ograničeno i promenljivo postojanje u vremenu. Dakle, sve što nastaje, menja se, propada i na kraju nestaje.

U tom smislu se ovaj pojam koristi da označi sve što se odnosi na ovaj svet, što je zemaljsko, svetovno i prolazno.

 

 

Share.