Paradoks

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Paradoks

Šta znači reč paradoks

Protivurečna misao naziva se pardoks.

Svakom se desi da kaže neku protivurečnost, kao na primer “ne bojim se, ali me je strah” ili “voleo bih da imam svoj automobil, ali ne želim ja da vozim”.

Izraz paradoks potiče od grčke reči paradoksos koja znači neverovatan. To je kovanica od dve reči para u značenju protiv i dóxa što znači mišljenje. Kod nas određuje kao mišljenje koje u sebi sadrži protivurečnost nekoj tvrdnji koja je opšteprihvaćena ili nekom ispravnom zaključku.

Paradoks kao pojam može se odrediti i kao prividna besmislica, kao rečenica čija su dva dela na prvi pogled dijametralno suprotna i različita.

Postoji definicija paradoksa kao mišljenje koje je protivno opštem mišljenju.

U govorništvu se na paradoks gleda kao veoma važno sredstvo kojim se može postići veća uverljivost teze koja se izlaže, ali i zbunjenost slušalaca.

Jedan od najpoznatijih paradoksa koji datira iz stare Grčke, glasi: “Znam da ništa ne znam.”, a pripisuje se Sokratu, kao čuvenom filozofu koji je težio dostizanju istinskog saznanja i navođenju drugih da razumom dođu do znanja.

Takođe, poznati su i matematički, kao i logički paradoksi, u čemu je prednjačio još jedan starogrčki filozof, pa se po njemu i nazivaju Zenonovi paradoksi.

Često je rešavanje paradoksa dovodilo do poboljšanje nekih nauka ili do novih otkrića, kao u filozofili i matematici.

Share.