Šifonjer

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je šifonjer? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Šifonjer je naziv za ormar koji sadrži dosta fioka za rublje i odelo.

Starije generacije su sigurno dobro upoznate sa značenjem pojma šifonjer. Sa druge strane mlađa populacija možda do sada nije imala priliku da se susretne sa ovim pojmom, zbog čega sledi kratko objašnjenje šta šifonjer zapravo predstavlja.

Etimologija nas uči da sam termin šifonjer potiče iz francuskog jezika, preciznije od reči chiffonnier, što znači ormar. Reč je pre svega o ormaru koji sadrži mnoštvo fioka pogodnih za odlaganje rublja i ostalog odela.

Šifonjeri su se razlikovali od današnjih modernih ormara, jer su bili izrazito duguljasti i pravljeni od punog masivnog drveta. Pravljeni su ručno, tako da su neki šifonjeri zahvaljujuči radovima na njima, koji su dobijeni rezbarenjem, predstavljali prava umetnička dela.

Interesanto je da se na našim prostorima ovaj termin počeo koristiti za sve visoke, teške i gabaritne ormare koji su pogodni za čuvanje kaputa i odlaganje posteljine i sličnih kabastih stvari.

Na našim prostorima termin šifonjer danas se češće upotrebljava u svom prenesenom značenju i to obično da označi osobu ili predmet neobično velike visine i građe.

Share.