Nasledstvo

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je nasledstvo?

Nasledstvo predstavlja ostavštinu koja se nasleđuje.

Da li ste bili u prilici da čujete za pojam nasledstvo? A da li znate koje je njegovo značenje?

Najjednostavnije rečeno nasledstvo predstavlja ostavštinu, baštinu ili zaostavštinu koja se nasleđuje. Nasledstvo čine sva prava koja je određena osoba nasledila od nekog. Ovde je bitno istaći da nasledstvo nisu samo skupe i vredne stvari, već to mogu biti i predmeti iz domaćinstva manje vrednosti (nameštaj, posteljina, kućni aparati i tome slično).

Nasledstvo mogu dobiti (naslediti), na osnovu testamenta ili zakona, i to obično nakon smrti osobe kojoj predmet nasledstva pripada.

U našoj zemlji sve informacije vezane za nasledstvo sadržane su u “Zakonu o nasleđivanju” koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije br 46/95 2013-te godine.

Share.