Statičnost

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Statičnost, šta je to zapravo? Koje je značenje ovog pojma?

Statičnost je osobina onoga koji je statičan, nepromenljiv, neproduktivan.

Ako znate šta znači pojam statičan, svaka Vam čast! Naime, iako je ovaj pojam prisutan na našim prostorima, nešto ređe se upotrebljava zbog čega veliki broj ljudi nije upoznat sa njegovim značenjem.

Statičnost je osobina onoga koji je stiatičan, odnosno nepromenljiv. Reč je o osobini koja se koristi da označi nešto što nije u pokretu, te se ne može pomaknuti.

Često se statičnost koristi da ozači osobinu stvari koja nema poketačke snage ili živosti.

Ovaj pojam se koristi u prenesenom značenju i to za stvari koje su u pokretu, ali ne onoliko koliko bi trebalo da budu, zbog čega imamo utisak da su statične. Primera radi, ako kažemo za određenog fudbalera da je bio na utakmici statičan, to znači da je on veći deo utakmice proveo ne radeći svoj posao, odnoso nije prevrše trčao za loptom, nije se trudio, te je kroz istu prošao neprimetno i nezapaženo.

Share.