Šikanirati

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Koja je definicija pojma šikanirati? Šta znači kada kažemo da nekoga šikaniramo?

Šikanirati znači zlonamerno uznemiravati i kinjiti.

Verovatno ste do sada bili bezbroj puta u prilici da čuje pojam šikanirati koji  na našim prostorima ima veoma veliku primenu. A da li znate koje je njegovo značenje.

Etimologija nas uči da je sam termin šikanirati glagol koji je potekao iz francuskog jezika, od reči chicaner, što znači kinjiti, odnosno stvarati nekome neprilike i teškoće iz čiste pakosti.

Reč je o zlonamernom uznemiravanju i podmetanju klečki drugima bez opravdanog razloga. Osoba koja vrši šikaniranje obično to radi kako bi napakostila osobi koja je po nečemu uspešnija od nje (bolje radno mesto, bolji uspeh u školi, lepša dvojka itd.)

Šikaniranje je ništa drugo do psihičko ponižavanje i zlostavljanje druge osobe, a koje za cilj ima ugrožavanje njene časti, dostojanstva i ugleda.

U moderno vreme izdvaja mobing kao poseban vid šikaniranja koje se odvija na radnom mestu. Reč je o zlostavljanju bespomoćnih osoba čije se posledice odražavaju kako na pojedinca tako i da celu radnu sredinu.

Bilo koja vrsta šikaniranja trebala bi da se iskoreni jer kod osobe koja ga doživljava može prourokovati mentalne patnje koje dovode do brojnih posledica.

Pored zaposlenih na nižim položajima najčešće žrtve šikaniranja su žene, kreativne i povodljive osobe, osobe koje skreću pažnju na sebe bilo načinom oblačenja, uspehom, izgledom kao i pripadnici verskih i nacionalnih manjina.

Share.