Šovinizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to šovinizam? Kakav odnos imaju šovinisti prema drugim narodima?

Pristalica šovinizma naziva se šovinista.

Šovinizam se najgrublje može definisati kao isticanje nadmoćnoti svog naroda ili uverenje u nadmoćnost, odnosno superiornost svoje skupine, grupe.

Najčešće se za šovinistu vezuje mišljenje da zbog osećaja superiornosti nad pripadnicima drugih naroda obezvređuju druge ljude.

Pojam šovinizam nastaje za vreme Napoleonovih osvajanja u Francuskoj. Naime, kao politički pravac koji je težio da povrati staru slavu francuskog ratništva, iz vremena slave Prvog francuskog carstva.

Samoime je nastalo od imena francuskog vojnika Nicolasu Chauvinuovina) koji je bio pristalica Napoleonove imperijalisti

ke politike.

U mnogobrojnim rečnicima stranih reči i izraza objašnjava se da je šovinizam vrsta mržnje prema prema pripadnicima drugih etničkih skupina ili nacija, uz obavezno isticanje i favorizovanje svoje klase, nacije, etničke grupe.

Posredstvom šovinizma, za šta najčešće i služi, raspiruje se i širi mržnja prema drugim nacijama ili prema tačno određenoj naciji, potom stvarajući takozvane nacionalne isključivosti.

U periodima ratnog stanja ili građanskih nemira šovinizam se najčešće primenjuje radi istrebljenja ili progonjenja, ali i ugnjetavanja drugih naroda.

Šovinizam u pojedinim rečnicima se opisuje kao oblik ekstremnog i agresivnog nacionalizma koji teži ugrožavanju slobode srugih nacija, vere, rase, običaja, radnje protivna svim pravima čoveka i građanina.

Dobro je poznat i tzv. muški šovinizam koji nastaje u doba pokreta za oslobađanje žena i borbe žena za svoja prava. Odnosi se prvenstveno na isticanje muških osobina i sposobnosti naspram ženskih, čime se žena stavlja u podređen položaj.

Share.