Bifurkacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Bifurkacija, šta je to zapravo? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem ove reči?

Pojava u kojoj voda jedne reke otiče u dva različita sliva naziva se bifurkacija.

Sa terminom bifurkacija susrećemo se još u osnovnoj školi na časovima geografije, zbog čega je verovatno veliki broj ljudi upoznat sa značenjem ove reči. Oni koji možda nisu pazili na časovima ili su pak zaboravili šta znači ovaj pojam, došli sun a pravo mesto.

Etimologija nas uči da je pojam bifurkacija potekao iz latinskg jezika, preciznije od reči bifurcus, što znači račvast, račvanje, grananje. Na našim prostorima ovaj pojam koristi se da označi pojavu u kojoj voda jedne reke otiče u dva različita sliva.

Drugim rečima, bifurkacija podrazumeva da će se voda jedne rekla slivati u dva različita hidrogafska sistema. Bitno je istaći da je reč o veoma retkom hidrografskom fenomenu u svetu.

Bifurkacija može biti prirodna i veštačka. Jedan ređi tip ove pojave jeste i jezerska bifurkacija kakva postoji u Poljskoj i Lici.

Na prostorima naše zemlje poznata je bifurkacija reke Nerodimke koja se nalazi na Kosovu. Reč je o veštački napravljenoj bifurkaciji negde tokom 13-og veka. U svetu najpoznatija je bifurkacija u Južnoj Americi, gde reka Kasikjare deo vode šalje u reku Orinoko (koja se uliva u Karipsko more), a drugi deo odlazi u reku Rio Negro i završava u Atlanskom okeanu.

Share.