Ortak

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je ortak? Šta znači ovaj pojam?

Partner, drug ili suvlasnik u nekom poslovnom poduhvatu naziva se ortak.

U rečniku današnje urbane omladine čućete reč ortak bar desetinu puta. A da li znate koja sve značenja ona ima i kada se sve upotrebljava?

Posmatrano sa etimološke strane sam pojam ortak potekao je iz turskog jezika i na našim prostorima koristi se u dva slična značenja. Naime, po ortak je naziv za partnera, kolegu, odnosno saradnika u nekom poslovnom poduhvatu.

U tom smislu dve ili više osoba postaju ortaci nakon što sklope neki ortački posao. U privredi to se obično dešava nakon što se sklopi ortački ugovor u kojem se tačno definiše koje su obaveze i prava svakog od ortaka.

Pored ovog,, termin ortak ima i svoje pejorativno značenje gde se odnosi na saradnika u nekom nepoštenom poslu ili žargonski rečeno “poslu sa druge strane zakona”.

Na prostorima naše zemlje omladina u žargonu svakodnevno koristi termin ortak uglavnom kako bi označila prijatelja, druga, družbenika, saputnika.

Share.