Magija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Koje značenje ima pojam magija? Šta je crna, a šta bela magija?

Čarolija, odnosno činjenje čuda od strane smrtnih bića korišćenjem natprirodnih sila ili bića naziva se magija.

Sigurno ste do sada čuli za pojam magija i verovatno znate koje je njegovo značenje, a da li Vi verujete u magiju? Jeste li pokušali nekada da je koristite? Znate li koja je razlika između crne i bele magije?

Magija je pojam koji postoji od davnina, od kada postoji i sam čovek i dok jedni veruju u postojanje iste, drugi pokušavaju na sav način da je ospore. Magija predstavlja veštinu potčinjavanja svojoj volji tajanstvenih sila prirode, duhova i demona.

Etimološki posmatrano sam termin magija potiče iz grčkog jezika i označava čaroliju, čarobnjašto. Magija se defniše kao činjenje čuda od strane smrtnih bića korišćenjem natprirodnih sila ili uz pomoć natprirodnih bića.

Verovanje u magiju se javilo još u Halideji, a preko Persije i Egipta se veoma brzo raširilo na zapad, gde sada ima veliki broj pristalica. Osobe koje praktikuju i veruju u magiju razlikuju crnu od bele magije.

Bela magija predstavlja činjenje dobrih čuda, odnosno korićenje dobrih duhova i drugih natprirodnih sila kako bi se otklonio neki urok, kletva, bolest ili pak pridobila sreća, ljubav i tome slično. Za razliku od nje, crna magija se koristi zlim silama i bićima kako bi izazvala nesreću, bacila kletvu i tome slično.

Osobe koje praktikoju magiju bilo da je u pitanju crna ili bila nazivaju se magovi. Na našim prostorima je ustaljeniji termin veštice ili veštici, a u nešto urbanijim sredinama koristi se i termin čarobnjaci. Po verovanju, ne može svaka osoba praktikovati magiju, već to mogu koji su na kosmički ili neki drugi način povezani sa natprirodnim silama, te mogu uticati na njih.

Share.