Inicijativa

0

Šta je inicijativa? Šta znači pokrenuti inicijativu?

Sposobnost da se otpočne, pokrene nešto samostalno, odnosno voljnost da se preduzme prvi korak naziva se inicijativa.

Sve češće u medijima možemo da se sretnemo sa izrazima poput “građanska inicijativa” , “inicijativa mladih” ili “pokrenuta inicijativa”, a da li znate koje je tačno značenje termina inicijativa?

Posmatrano sa etimološke stane, sam pojam inicijativa potiče iz latinskog jezika, od reči initium što znači početak. Inicijativa se definiše kao sposobnost da se otpočne, pokrene nešto samostalno, odnosno kao voljnost da se preduzmi prvi korak i preuzme odgovornost za njega.

Jedna od definicija inicijative glasi: “Inicijativa je kad prepoznam i uradim ono što mislim da treba da se uradi pre nego što to neko traži od mene”. Drugim rečima, reč je o podstreku za nešto, o sposobnosti da se nešto otpočne ili pokrene samostalno, bez bilo kakvih uticaja drugih.

Inicijativa je osobina ličnosti u kojoj osoba ima tendeciju da otpočne aktivnost, uključujući prihvatanje pravila i davanje ili pomaganje drugima bez da je to traženo od nje.

Reč je o bazičnoj ljudskoj sposobnost koja je prisutna kao razvojni potencijal kod svih ljudi, ali kod nekih je više naglašena i češće se ispoljava.

Ako za nekog čoveka kažemo da je “čovek od inicijative”, reč je o čoveku koji prvi uzima na sebe da pokrene neko pitanje ili neku spornu stvar. Inicijativni ljudi će pokrenuti određenu aktivnost, čak i ako postoji visok rizik neuspeha ili grešaka


Share.

Leave A Reply