Saga

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači saga?

Pripovest ili spomen na neki događaj koji je sačuvan zahvaljujući usmenom predajom naziva se saga.

Pojam saga na naše prostore došao je od staronordijske reči koja ima značenje nešto rečeno ili nešto ispričano. U širem smislu saga se koristi za pripovest ili spomen na neki događaj koji je sačuvan usmenom predajom.

Saga

Ovu reč možemo posmatrati i u užem smislu i tada saga predstavlja sve priče koje opisuju drevnu nordijsku prošlost, odnosno one priče koje pripadaju tradicionalnoj nordijskoj književnosti. Sage nemaju poznatog autora već su prenošene vekovima sa kolena na koleno.

Mogu biti različitog sadržaja i teme zbog čega postoji i više vrsta saga. Pa tako folsfaga je najjednostavnija narodna saga, dok djursaga predstavlja sagu o životinjma.

Iako je pravilo da sage budu napisane u prozi, nije isključeno da sadrže veliki broj stihova. Vremenom ovaj pojam počeo je da se koristi i van konteksta staronordijske književnosti za složena dela fikcije koja poseduju epski karakter. Primer za ovu upotrebu bili bi filmovi „Ratovi zvezda“, „Sumrak saga“ i slično.

Takođe bitno je napomenuti da u nordijskoj mitologiji Saga je takođe ime boginje istorije koja je bila Odinova ljubavnica.

Share.