Peripetije

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta su peripetije? Koje značenje ima ovaj pojam?

Neočekivana, iznenada promena u nekom stanju naziva se peripetija, dok se peripetije definišu kao zgode i nezgode.

Iako pojam peripetije nije toliko čest u svakodnevnoj koumunikaciji verovatno ste do sada bili u prilici da se susretnete sa njim. Pre svega se koristi u književnosti, gde ima najveću primenu ali se može sresti i u drugim naučnim disciplinama. Ako Vas zanima značenje ovog termina, sledi objašnjenje.

Etimologija nas uči da je sam termin peripetije potekao iz grčkog jezika, od reči peripeteia, što znači obrt, preokret. Na našim prostorima kada koristimo termin peripetija u množini (peripetije) on obično ima značenje zgode i nezgode.

Sa druge strane peripetija se definiše kao preokret, obrt ili iznenadna i neočekivana promena. Obično je peripetija iznenadna promena u nekom stanju. U književnosti peripetija je preokret koji se dešava u sudbini glavnog junaka drame, odnosno rasplet čvora koji nastaje u drami.

Peripetija se koristi i da označi nešto što je mnogo komplikovano. Primera radi u rečenici – Ma taj posao ti je prava peripetija, termin peripetija se koristi da označi neku neočekivanu komplikaciju.

Share.