Prejudiciranje

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Prejudiciranje

Često se u dnevnoj politici čuje da je prejudiciran ishod pregovora ili da je prejudicirano rešenje nekog spora.

Pojam prejudicirati znači doneti prethodnu odluku, prethodno suditi ili stvariti, kreirati mišljnje unapred o nečemu. Često imamo predrasude o nečemu, tačnije prejudiciramo.

Kad kažemo da neko prejudicira to se misli da taj donosi prepostavke bez stvarnog osnova, unapred, da pretpostavlja. To može proizvesti i ne tako prijatne posledice, pa onaj ko prejudicira u nečemu može naneti nekome, pa i sebi štetu. Tako može jednim predlogom ostale prisutne gurnuti u nezgodan položaj.

U parlamentu postoji izraz prejudicirani predlog, a znači predlog čijim usvajanjem svi dugi predlozi sami sobom moraju otpasti.

Drugačiji kontekst upotrebe ovog pojma je, na primer, izraz prejudicirana menica, to je menica koja je izgubila vrednost zbog zastarelosti ili nepodnošenja protesta na vreme.

Jednostavno prejudicirana stvar u pravnim naukama označava stvar koja se mora rešiti pre početka rešavanja glavne stvari, a koja ima presudan uticaj na glavnu stvar.

U svakom slučaju nije uredu prejudicirati, suditi unapred o nekoj stvari, osobi ili pitanju na osnovu spekulacija, pre spoznavanja ili razmatranja svih faktora. Zato ne treba prejudicirati o situaciji unapred već kao prvo i najvažnije saznati što više „strana jedne priče“, pa tek onda doneti mišljenje ili sud.

Share.

Leave A Reply