Speleologija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je speleologija?

Naučna grana geologije koja se bavi istraživanjem morfologije, nastanka i razvoja jama i pećina naziva se speleologija.

Da li ste čuli za pojam speleologija? A da li ste upoznati sa njegovim značenjem?

Termin speleologija potiče od grčke reči речи σπηλαιου, što znači prirodna podzemna šupljina. Po definiciji, speleologija je naučna grana geologije koja se bavi istraživanjem mofrologije, nastanka i razvoja jama i pećina

Spada u interdisciplinovane nauke, jer da bi došla do svog primarnog cilja mora kombinovati znanje više različitih nauka poput hemije, geologije, kartografije, biologije i meterologije.

Speleologija najpre vrši istraživanja određene jame ili pećine, nakon čega vrši izradu topografskog nacrta i dokumentuje brojna svojstva koja su tom prilikom zapažena.

Bitno je istaći da je reč o nauci koja zahteva značajna novčana sredstva kako bi omogućila bezbedan silazak u određenu zemljinu šupljinu, koji podrazumeva savladavanje mnogih prepreka, koje se nalaze u unutrašnjosti zemlje. Ljudi koji silaze u unutrašnjost moraju posedovati određenu psihofizičku spremnost kako bi svoj posao obavili na najadekvatniji mogući način.

U novije vreme pojavljuju se i amateri speolozi, koji speleologiju posmatraju kao sportsko – naučnu disciplinu i kreću u istraživanja najpre svojih granica i mogućnosti, a zatim i istraživanje šupljine u koju se spuštaju.

Sto se tiče termina speleologija on je prvi put upotrebljen u Francuskoj krajem 19-og veka, kada je Edvard Alfrad Martel na geološkom skupu upotrebio ovu reč da označi sve delatnosti vezane za istraživanje jama i pećina.

Share.