Tautologija

0

Tautologija

Tautologija je reč grčkog porekla I predstavlja ponavljanje jedne misli istim ili različitim rečima. Razlikujemo: tautologiju u logici I tautologiju u retorici.

Tautologija kao pojam u matematičkoj logici označava izraz koji je uvek tačan, bez obzira na okolnosti. Pojam suprotan tautologiji se naziva kontradikcija – izraz koji je uvek netačan.

U retoričkom smislu, tautologija predstavlja suvišno ponavljanje nekog stave ili tvrdnje ili iskazivanje istog pojma drugim rečima, a sve u cilju da bi se slušalac ubedio u istinitost te tvrdnje. Potrebno je naglasiti da je to ubeđivanje, bez stvarnnih argumenata. Još u antičko vreme, tautologija se koristila u istom cilju kao I sada. Pristalice tautologije, smatraju, da će to uzastopno ponavljanje navesti slušioca da veruje u te tvrdnje.


Share.

Leave A Reply