Misterija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Misterija, šta je to zapravo? Koje značenje ima ovaj pojam?

Misterija je nešto nedokučivo, nešto neshvatljivo.

Sam pojam misterija predstavlja reč koja se gotovo svakodnevno koristi na našim prostorima, te ne treba da nas začudi što je veliki broj ljudi upoznat sa njenim značenjem.

Poznato je da su misterije oduvek intrigirale čoveka, naročito one nerešive za koje nije postojalo nikakvo objašnjenje. Mnoge misterije koje vekovima postoje i dan danas fasciniraju ljude, a mnogi naučnici već godinama rade na njihovom rešavanju.

Sam termin misterija potiče iz grčkog jezika, od reči mistikos ( μυστήρια ), što znači videti zatvorenih očiju. Kod Grka misterije su bile tajanstveni verski obredi koji su uključivali samo određene, posebno izabrane osobe.

Ove obrede kasnije su izvodili i Rimljani. Interesatno je da su u to vreme one uključivale  posebna okupljanja, koja su često prerasla i u različite vrste orgijanja. Tada, termin misterija korišćen je isključivo u negativnoj konotaciji, za nešto što je mračno i tajno.

U srednjem veku ovaj termin počinje da se koristi da označi dramska prikazivanja scena iz života svetaca, posebno one scene koje su se odnosile na rođenje, muke svetca ili njihovo vaskrsenje. Tada su misterije sprovođenje isključivo na latinskom jeziku u crkvama, a vremenom su počele da se izvode i na javnim mestima.

Danas, termin misterija se koristi da označi neku tajnu, nešto što je deokučivo i neshvatljivo. Reč je o pojavama ili događajima koji se ne mogu racionalno objasniti, pa su samim tim veoma intriganti, zagonetni, izuzetni i tajanstveni.

Share.