Logistika

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je logistika? Definicija pojma logistika i tačno objašnjenje njegovog značenja.

Logistika predstavlja celokupan proces snabdevanja, tj. nabavku, održavanje, zamenu i distribuciju materijala i osoblja.

Pojam logistika se relativno često koristi na našim prostorima. U različitim kompanijama, ovaj pojam predstavlja termin koji se svakodnevno spominje, međutim kako se veoma retko koristi u svakodnevnoj komunikaicji, znatan broj ljudi nije upoznat sa njegovim značenjem.

Etimologija nas uči da je sam termin logistika potekao iz francuskog jezika, od reči logistique u značenju snabdevanje, nabavka. Bitno je istaći da je ovaj termin u francuski jezik stigao iz starogrčkog jezika, preciznije od reči logistikē, što znači računanje.

U svom najopštijem značenju, logistika predstavlja snabdevanje, tj. nabavku, održavanje, zamenu i distribuciju materijala i osoblja.

Po definiciji, logistika predstavlja celokupan proces planiranja, obezbeđenja, kontrole, evidencije snabdevanja i zbrinjavanja materijalnim sredstvima, organizacije transporta i hospitalizacije ljudstva, kao i održavanje postrojenja oružanih snaga.

Reč je o veoma složenom procesu za čiju realizaciju je potrebno izvršenje velikog broja koordiniranih aktivnosti. Američka organizacija pod nazivom “Savjet za logistički menedžment” je 1991-ve godine definisala logistiku kao proces planiranja i kontrole, efikasnog sprovođenja distribucije i skladištenje robe, usluga i sličnih stvari iz mesta porekla) do mesta gdje se prodaju u skladu sa zahtevima tržišta.

U vojnoj terminologiji, logistika predsavlja delatnost koja se bavi organizacijom pokreta smeštaja i snabdevanja vojih jedinica, kako u ratu, tako i u miru. Reč je o posebnom sistemu planiranja, nabavke, skladištenja, rasporedele, čuvanja i distribucije materijalnih sredstava. Takođe, ona se odnosi na planiranje, kretanja i hospitalizaciju vojnika.

Bitno je istaći da se ovaj termin najpre i pojavio u vojci, a zatim se proširio na privredu i ostale društvene delatnosti.

U svom prenesenom značenju logistika znači podrška, pomoć.

Share.